Praktijk Boom

Ouders

Je hebt het idee dat je je kind niet goed genoeg begrijpt, terwijl je zo dichtbij staat. De communicatie verloopt niet lekker. Je weet niet waarom je kind zo reageert op jou, broers of zusjes en vrienden. Je ziet de worsteling, maar mist de handvatten om te helpen. Als ouder ben je onlosmakelijk verbonden met je kind. Het is dus logisch dat er een wisselwerking is. Dus kijken we samen naar de gezinsdynamiek. Dit kan in de vorm van een gesprek of een (opvoed)opstelling.

Redenen waarvoor ouders onze hulp inroepen:
Een boos of driftig kind, claimgedrag van kinderen, hoog oplopende emoties binnen het gezin, voortdurende strijd tussen verschillende gezinsleden, (dreigende) echtscheiding, een kind dat zich buitengesloten voelt, of zijn plek niet kan vinden binnen het gezin, relatie-vraagstukken tussen de ouders, loyaliteitsvraagstukken.

Hoe gaat het?
We starten veelal met een gesprek of een individuele opstelling. Hiermee maak je je interne beeld extern. Hierdoor wordt al snel duidelijk wat er nodig is om de balans binnen jullie systeem, gezin te herstellen.

Hoe vaak kan ik komen?
Sowieso komt er na de eerste keer al één en ander in beweging. Je komt dan twee of drie weken later nog een keer. De ervaring leert dat er na 2 of 3 sessies veel meer balans is.

Sessies bij Praktijk Boom zijn zelden langdurig. Wanneer mensen bij ons de praktijk weer bezoeken, komen ze veelal met een andere hulpvraag.

Afspraak
Maak een afspraak of neem vrijblijvend contact met ons op door een email te sturen naar info@praktijkboom.com

Tarieven
Sessie 1u                                                    € 75,=
Relatiesessie 1u                                         € 85,=
Telefonisch consult 30min                         € 30,=

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, graag telefonisch of per mail. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoeding
Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor coaching helaas niet. Binnen de huidige wetgeving kan coaching als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget.

Samenwerking partners

Movement Matters
Massagebehandeling op maat
www.movementmatters.nl

Els Doorschodt
Natuurgeneeskundige en Herborist.
Total health clinic is 1x per maand in onze praktijk.
www.totalhealthclinic.nl

Francine Punt
Ademcoaching
www.sarojini.nl